Nota Legal

LSSICE

Informació legal LSSICE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ALBET I NOYA SL manifesta que el domini albetinoya.cat es propietat de ALBET I NOYA SL, amb CIF B-58696386, i amb domicili a Can Vendrell de la Codina s/n, 08739 Sant Pau d'Ordal (Barcelona) i correu electrònic albetinoya@albetinoya.cat.

Que ALBET I NOYA SL consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 41730, Foli 158 i Fulla 394816.

ALBET I NOYA SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, ALBET I NOYA SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informacions de les pàgines d'Internet de ALBET I NOYA SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, el contingut i informacions no vinculant a l'esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ALBET I NOYA, SL pot contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’ALBET I NOYA, SL o els seus llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de contar amb tot el consentiment exprés d’ALBET I NOYA, SL.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin estar en aquesta comunicació, són incorporades en un fitxer denominat "Contactes" responsabilitat de la mercantil ALBET I NOYA, SL, CIF B-58696386. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que ALBET I NOYA SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de ALBET I NOYA SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a Can Vendrell de la Codina s/n, 08739 Sant Pau d'Ordal (BARCELONA) o bé, enviar un correu electrònic a albetinoya@albetinoya.cat.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web es propietat d’ALBET I NOYA, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks) que s'estableixin des d'ella a d'altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d'ALBET I NOYA, SL, són propietat exclusiva d'aquesta, a no ser que expressament s'especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així como qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ALBET I NOYA, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els medis legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no siguin responsabilitat d’ALBET I NOYA, SL l’ús que l'usuari pugui porta a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la seva prèvia autorització per escrit d’ALBET I NOYA, SL.

ALBET I NOYA, SL no transfereix als usuaris la propietat del software. L'usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. ALBET I NOYA, SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Cookies

Els hi informen que per un bon funcionament de la web albetinoya.cat, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l'adreça IP que utilitza l'ordinador per connectar-se al lloc web, l'adreça URL de la pàgina web demanada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

ALBET I NOYA SL fa servir cookies pròpies i de tercers en la seva web; Les cookies pròpies pertanyen al funcionament de la botiga online http://www.albetinoya.cat/shop; les tercers són de Google Analytics, que es un servei d'estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l'equip de l'usuari per obtenir informes sobre l'activitat de l'aplicació; emmagatzema la informació recollida per les "cookies" en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l'adreça ip d'accés; els hi informem que aquestes seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de ALBET I NOYA SL. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Can Vendrell de la Codina s/n, 08739 Sant Pau d'Ordal (Barcelona)

S'informa l'usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l'adreça IP de l'usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalmente de forma anonimitzada..

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l'opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas ALBET I NOYA SL pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar el següents link: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informant ALBET I NOYA SL de l' ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l'usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a ALBET I NOYA SL a traves dels seus mitjans d'atenció al públic.